2022 on raamatukogude aasta

Merilin Piirsalu
12.01.2022
Aasta 2022 on raamatukogude aasta
Aasta 2022 on raamatukogude aasta | Raamatukogude aasta Facebook

2022 on raamatukogude aasta, mil pööratakse pilk raamatukogudele ning uuritakse lähemalt, mida pakuvad oma lugejatele ligi 900 raamatukogu üle Eesti.

Teema-aasta on mõtteliselt jaotatud neljaks. Aasta esimesel kolmel kuul keskendutakse raamatukogudele kui kirjandus- ja kultuurikeskustele, kevadel tutvustatakse raamatukogude võimalusi tegutseda kogukonnakeskusena, suvekuudel tulevad raamatukogud tavapärastest ruumidest väljaspoole ja aasta viimased neli kuud pühendatakse tuleviku raamatukogule. Fookusteemasid toetavad läbi aasta erinevad tegevused.

Aasta lükkab käima kolmapäeval, 12. jaanuaril toimuv ühine ettelugemise aktsioon raamatukogudes üle Eesti, sellest omakorda saavad alguse läbi aasta kestvad lugemistalgud.

12. jaanuari keskpäeval algab raamatukogude aasta kahe enim laenutatud Eesti autori teose ettelugemisega erinevates raamatukogudes. Kõiki ettelugemisi ühendab vähemalt 153 erinevas toimumise kohas üks ja sama tekst kas möödunud aasta kõige enim laenutatud Mudlumi raamatust " Mitte ainult minu tädi Ellen" või Piret Raua lasteraamatust "Tobias ja 2b".

Ettelugemisi on oodata kogu päeva vältel nii kirjanikelt, näitlejatelt, kultuuritegelastelt, vallajuhtidelt, raamatukogude sõpradelt, lastelt, õpetajatelt, pastoritelt kui ka ajaloolistelt tegelastelt. Ametlik avasündmus toimub Tarvastu raamatukogus ning otseülekannet sellest saab jälgida raamatukogude aasta Youtube kanalil.

Paljud ettelugemised toimuvad väljaspool raamatukogusid ja mõned nendest suisa õues. Näiteks Luke raamatukogu on teatanud, et raamatukoguhoidja sõidab kauplusautoga Vanajärve platsile, kus toimub Mudlumi teose ettelugemine. 

Tartu keskraamatukogu korraldab ettelugemise Raekoja esisel uisuplatsil ja turuhoones. Jõhvis loeb katkendi Mudlumi teosest ette Mihkli kiriku koguduse õpetaja Peeter Kaldur ning sündmusest tehakse häppening. Jüris planeeritakse kultuurikeskuse ja raamatukogu koostöös ettelugemist džiibist, mis hakkab kihutama Aafrikasse. Järva vallas sõidab raamatukogubuss Huuksi külla.

Eestis tegusteb enam kui 800 raamatukogu

Teavitamise põhjal on kõige aktiivsemad ettelugemise sündmuste korraldajad maakondadest Viljandimaa, Tartumaa, Põlvamaa ja Saaremaa. Enim laenutatud teoste ettelugemist on planeeritud Hiiumaal, Rapla maakonnas, Ida-Viru ja Lääne-Viru maakondades, samuti Lääne, Järva, Pärnu, Jõgeva, Võru ja Viljandi maakondades.

Eestis tegutseb kokku üle 800 rahva-, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogu, millest 521 on rahvaraamatukogu, 315 kooliraamatukogu ja 39 teadus – ja erialaraamatukogu. Iga teine Eesti elanik on raamatukogu lugeja ja aastas tehakse 13 miljonit laenutust ning ligi 7 miljonit raamatukogu külastust ja üle 8 miljoni virtuaalkülastust.

Raamatukogude teema-aasta kutsus ellu Kultuuriministeerium ja seda veab koostöös 870 raamatukoguga Eesti Rahvusraamatukogu. Info raamatukogude aasta ja eesseisvate tegevuste kohta kogutakse raamatukogude aasta veebilehele

Sarnased artiklid